Mânăstirea Prislop

Mânăstirea Prislop

” Mă, luați aminte, rugați-vă Domnului pentru sufletele voastre! Au venit vremurile. Potrivnicul l-a încercat pe Domnul prin aceste trei: prin neputința trupului, prin slava deșartă și prin ispitirea de Dumnezeu. Toate aceste ispite au ascunse în ele momeala plăcerii sau acul păcatului, însă în chip felurit. Căci știa vrăjmașul că plăcerea pământească, pentru cine umblă după ea, are drăceasca putere ca să desfacă pe om de dragostea lui Dumnezeu şi să i-o întoarcă spre plăcerea a orice altceva afară de Dumnezeu.”